-- ADVERTISEMENT --

Nagapati si Michael Bristol nga isa siya ka maayo nga events host bangud maayo ini maghambal, may maayo nga boses, apang magamay lamang ang nagakuha sa iya.

Napat-od sini nga ang malaka niya nga hosting gigs sang una ang bangud sa iya nga itsura.

Suno sa iya, lamharon pa lamang, gina-ulan na siya sang pagyaguta kag pagsunlog sang iya mga katinulupad.

Ginatawag siya sang mga ini nga “ulikba,” ellang daga,” ukon “Mickey mouse” bangud sa iya nga dalunggan.

Nag-sugod siya nga ma-conscious sa itsura niya sang gintawag siya nga ‘pangit’ sang isa niya ka abyan.

Sang makatapos sa pag-eskwela kag nakaangkon sang trabaho, amat-amat siya nga nakatipon para sa pagparetoke sang iya itsura. Una sini nga ginpakay-o ang iya dalunggan kag ilong.

Nasundan pa ini sang halos napulo ka cosmetic surgeries, nagpakabit siya sang veneer, ginpa-contour ang iya panga kag nagpabutang sang filler sa iya lips.

Malipayon siya sa resulta sang pagparetoke.

Magagmay na lamang ang nagasunlog sa iya apang sang gintawag naman siya nga “mukha nang robot,” kag “presidente ng science club kasi gawa ng siyensya,” ginpalampuwas niya na lamang ini.

Bangud sa pagparetoke, nangin mas confident si Michael, ilabi na sang ginbaton siya sang iya partner nga si Aandrei David.

Ginpakigbahin sini sa TikTok ang iya nangin transformation bangud sa cosmetic surgeries.